RODO | İdea Dental Clinicİdea Dental Clinic

RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA w zakresie ochrony danych osobowych

Szanowni nasi klienciin formujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dn. 25. 05. 2018 r. Administratorem Danych Osobowych jest Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa Agnieszka CzerniakAl. Odzyskania Niepodległości nr 10,62-240 Trzemeszno

SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE?
Państwa dane mogą pochodzić bezpośrednio od Państwa, w związku z zapytaniami dokonywanymi przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie www, przez telefon lub osobiście lub w drodze zawarcia z Państwem umowy o świadczenie usług. Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe także z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS, jak również od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Na podstawie powyższego przetwarzamy takie Państwa dane, jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy (w tym dane identyfikujące jak NIP, REGON, KRS), stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji lub pełnioną funkcję, numer rachunku bankowego, pesel w przypadku zawierania umowy z osobą fizyczną jako stroną umowy oraz dane dotyczące urządzenia w tym o niektórych plikach cookie.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
a) Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do: (art.6ust.1 lit .b RODO): Dla celu zawarcia umowy sprzedaży naszych usług oraz wykonania umowy,podjęcia określonych czynności przed zawarciem umowy, obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas Państwo kierujecie (np. bezpośrednio, telefonicznie, e-mail), dla możliwości kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze naszymi usługami. b) Dla celów podatkowych i rachunkowych (podstawa z art.6ust.1 lit .c RODO); c) Jeśli wyrazili/wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane w celu: (art.6ust.1 lit .a RODO) przesyłania informacji handlowych; d) Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Restauracji ( art.6ust.1 lit .f RODO): archiwizacji, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi,windykacji należności, prowadzenia postępować sądowych,oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio,weryfikacji Kontrahentów w publicznych rejestrach,udokumentowania czynności,przechowywania dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z rozliczenia dofinansowania ze środków publicznych.

CZY MUSICIE PAŃSTWO PODAWAĆ NAM SWOJE DANE?
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia umów i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Jest ono także niezbędne byświadczyć Państwu nasze usługi i informować o naszych usługach.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Możemy przekazywać Państwa dane osobowe wyłącznie Idea Dental Clinic z siedzibą w Stambule, oraz w przypadku korzystania z usługi rezerwacji hotelu w Stambule, również takim podmiotom jak: hotel, firma transportowa – taxi z lotniska do hotelu, oraz podmiotom ściśle współpracującym z Idea Dental Clinic w Stambule w procesie realizacji Państwa leczenia.

CZY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE?
Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poddane profilowaniu.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne. Dla celu wypełnienia zobowiązań umownych – przez okres trwania umowy pomiędzy Kontrahentem a Kliniką.  Dla celów ustalania lub dochodzenia przez Klinikę roszczeń cywilnoprawnych – do 5 lat. Dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy Ordynacja podatkowa – przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa – do 5 lat.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA?
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do bycia zapomnianym. Osoby których dane są przetwarzane mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Prosimy napisać do nas e-maila pod adres: biuro@ideadentalclinic.pl  lub pisemnie na adres Przedstawicielstwa Idea Dental Clinic w Polsce. Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 01.01.2024r. i może ulec dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian i uzupełnień w przetwarzaniu danych, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Restaurację w kontaktach.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

  2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  a) “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  c) “wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  d) “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  e) “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.